Näringslivet

Västkusten är Sveriges främsta logistiskt centrum. Med Skandinaviens största hamn och en internationell flygplats finns hela världen inom räckhåll. Här bedrivs även forskning inom hållbar logistik. I den här texten berättar vi mer om logistiken på Västkusten!

Transport inom export och import

En av Västkustens styrkor är det geografiska läget. Inom en radie av 50 mil finns 70 procent av Nordens samlade industri. Här finns Göteborgs Hamn, en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet, vars huvudsakliga destinationer är tio nordiska och baltiska länder med sammantaget 190 miljoner invånare. Men från Göteborgs hamn går det även direktlinjer till destinationer längre bort. Bland annat har det funnits en direktlinje till Kina ända sedan 1726. Från öppet hav tar det endast 90 minuter att nå kaj och hamnen är alltid isfri, vilket möjliggör cirka 11 000 fartygsanlöp per år. Göteborgs Hamn är också den enda i Sverige med kapacitet att ta emot de största oceangående containerfartygen. På grund av detta passerar 30 % av Sveriges hela export Göteborgs Hamns. Hamnen är den största logistiska tillgången Västkusten har till näringslivet och företagen. Tack vare den är transport inom export och import enkelt och bekvämt. Dessutom ger korta avstånd mellan hamn och lager låga logistikkostnader och ett 25-tal direktlinjer för godståg mellan Göteborgs Hamn och olika inlandsterminaler i Sverige och Norge sparar på miljön och gör det enkelt och bekvämt för företagen att driva sin verksamhet. För den som vill etablera sig på Västkusten och driva företag kan Westbiz.se underlätta med tips.

Västkusten

På Västkusten finns även tillgång till internationell flygfrakt. På Göteborg Landvetter Airport finns godsterminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen vilket ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Flygplatsen erbjuder bland annat ett 50-tal internationella direktlinjer, varav många är till de stora flygplatserna runt om i världen där man kan byta flyg. År 2015 slog flygtrafiken från och till Västkusten rekord med 6,2 miljoner passagerare totalt

Femton år i rad har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. En avgörande faktor är Göteborgs Hamn med järnvägspendlar. Andra styrkor man lyfter fram är bland annat samarbetet med Osloområdet och utbildningarna och forskningen som finns inom logistik.

Forskning för framtiden

Något som ytterligare stärkt positionen som region med ledande logistikläge är forskningscentret Northern LEAD, vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Här bedrivs forskning inom logistik och transport med fokus på hållbar utveckling. Syftet är även att knyta samman akademi med näringsliv, myndigheter och andra organisationer. Man arbetar för att ständigt förbättra logistiken på Västkusten.