Flexibla assistansföretag

För de flesta assistansföretag är det självklart att den assistentberättigade ska vara med och bestämma hur dennes personliga assistans ska se ut. Det är alltid kundens behov som ska vara i centrum och hela assistansen bör utformas därefter.

Assistansföretag med kundens behov i fokus

Ett assistansföretag ordnar assistans för personer som är beviljade personlig assistans. I juli 2018 fanns det knappt 15 000 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. Det är IVO, inspektionen för vård och omsorg som ger assistansföretag tillstånd att bedriva verksamhet. I Sverige fanns det 2018 drygt 1000 assistansföretag eller anordnare av personlig assistans med tillstånd hos IVO.

Ett assistansföretag ordnar personliga assistenter vilka hjälper personer med funktionshinder att göra sådant de inte klarar själva. Det finns assistansföretag för olika behov. Det är viktigt att ett assistansföretag utgår från att den sökande själv får välja vem som ska arbeta som personlig assistent för dem och beskriva vad de behöver hjälp med. Ett assistansföretag bör lyssna på kundens enskilda behov och skräddarsy lösningar så att kunden får den hjälp som behövs. Kort och gott är det den som är i behov av assistans som ska vara med och bestämma.

Flexibilitet är A och O

Ett assistansföretag kan ha olika uppgifter. Assistansföretaget lägger oftast upp en plan för hur din assistans ska se ut men generellt finns det tre olika varianter. Ett assistansföretag kan axla hela arbetsgivaransvaret och då fungerar du enbart som dina personliga assistenters arbetsledare. Ett annat alternativ – om du vill vara med och bestämma lite mer – är att du har arbetsgivaransvaret medan assistansföretaget sköter det administrativa åt dig och dina assistenter. Om en av dina assistenter bor tillsammans med dig tar dock assistansföretaget över arbetsgivaransvaret för den personen eftersom du inte kan vara arbetsgivare åt någon som du bor med.

De flesta assistansbolag vill att kunden känner sig delaktig och trygg när ni planerar för din personliga assistans. Assistansföretag kan sköta all din assistans eller enbart vissa delar, de flesta assistansföretag är flexibla. Vissa personliga assistenter sköter till exempel ett fåtal uppgifter som matinköp eller promenader medan andra hjälper till med mer omfattande och komplicerade uppgifter. Precis som andra företag vill assistansföretag ha nöjda kunder och många gör kontinuerliga uppföljningar för att se om det är saker som kan förbättras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *