Livet som konsultsjuksköterska friare och mer flexibelt

För vissa har begreppen hyrsjuksköterska och stafettsjuksköterska tyvärr blivit något av skällsord. Dessa bägge yrkestitlar har på senare år fått en klang som är mer negativ än positiv. Detta beror inte minst på den mediala bevakning av vårddebatten och politiken kring denna. För att inte fastna i en stereotypisk nidbild kan man därmed välja att istället kalla sig för konsultsjuksköterska. Detta epitet är alltså synonymt med de övriga men har inte samma negativa association hos den breda massan.

Men vad innebär det då egentligen att arbeta som konsultsjuksköterska? Precis som yrkestiteln antyder är du anställd som konsult. Du är alltså anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut på konsultbasis till uppdragsgivare som har ett behov av sjuksköterskor. Det innebär att du är anlitad för att bemanna upp en vårdgivare under en tidsbegränsad period. Du kan därmed få in en fot på arbetsplatsen och kanske sträva efter en fast anställning där. Men du kan även välja att “hoppa runt” bland olika uppdragsgivare över tid och på så vis få ett varierat och omväxlande arbete.

Som konsultsjuksköterska bidrar du till att stärka upp vården

Vårdbranschen är ju tyvärr en bransch där vissa har problematiserat anställningen av konsulter. Till exempel är ofta media snabba med att vinkla bilden av kostnaderna för användandet av konsulter. I själva verket står dock de anställda konsulterna inom vården för en väldigt liten andel av den totala kostnadsbasen vad gäller löner. I andra branscher kan motsvarande andel för konsultkostnader ofta vara avsevärt mycket högre.

Det finns goda skäl för dig som idag är sjuksköterska att överväga en anställning som konsultsjuksköterska. Konsultandet kan bland annat ge dig förmåner som dessa:

  • Din tillvaro blir friare och mer flexibel. När du arbetar som konsult får du friheten att skapa en mer flexibel tillvaro. Du kan själv välja när du ska jobba och när du vill vara ledig.
  • Få en personlig kontaktperson att vända dig till. Som konsult får du en personlig kontaktperson på bemanningsföretaget. Denna kan du vända dig till med spörsmål samt för att få hjälp med att sätta fingret på dina behov och önskemål.
  • Få hjälp dygnet runt. Vissa bemanningsföretag låter dig kontakta dem dygnet runt. Denna tillgänglighet ger dig en extra trygghet när du arbetar på så kallade obekväma arbetstider.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *