Mäklarens mäklararvode i procent i Göteborg är en viktig faktor

Det mäklararvode i procent i Göteborg som din fastighetsmäklare debiterar är en viktig faktor. Du bör därför ta hänsyn till denna när du fattar beslut om vilken mäklare du ska anlita till din bostadsaffär. Arvodet kan nämligen användas som ett sätt att jämföra kostnaderna mellan de olika aktörer som kan vara aktuella för affären.

Så kan du hitta bästa mäklaren till din bostadsaffär

Du kan använda dig av vissa specifika jämförelsesajter i din strävan att hitta den bästa mäklaren till din bostadsaffär. Dessa sajter låter dig ta in offerter och jämföra de aktörer som verkar på den lokala bostadsmarknaden. De är därmed att betrakta som värdefulla verktyg när du vill försöka sålla agnarna från vetet och göra ett första urval.

När du sedan har hittat den fastighetsmäklare som du vill samarbeta med bör du förbereda dig. Ta reda på vilken information som du vill ha av mäklaren och ställ gärna följande frågor till denne:

  • Vilket mäklararvode i procent tar du för dina tjänster?
  • Hur kommer min bostad presenteras på marknaden?
  • På vilka plattformar kommer bostaden läggas ut till försäljning?
  • Vilket slutpris beräknar du att jag kan få?

Genom att ställa dessa frågor till fastighetsmäklaren kan du avgöra huruvida ni har liknande åsikter om din bostad och dess värde. Utifrån denna information kan du därmed enklare fatta beslut kring huruvida du vill anlita just denna mäklare eller ej. I slutändan handlar trots allt mycket om vilken känsla du får för yrkespersonen ifråga.

Tänkvärt kring mäklararvode i procent i Göteborg

Ett genomsnittligt mäklararvode i procent i Göteborg är aningen högre än i exempelvis Stockholm. Det ligger på mellan 2-3 % men varierar såklart utifrån flera faktorer och kan därmed fluktuera en aning. Därför är det alltid en bra idé att jämföra dessa avgifter. Däremot är det viktigt att jämförelsen görs på rätt sätt. Du bör därför tänka på att:

  • Ett mäklararvode i procent inte säger så mycket om vad arvodet blir i kronor och ören – det beror helt på slutpriset.
  • Justeras arvodet enligt en arvodestrappa om vissa milstolpar uppnås?
  • Vad får du för det arvode som du betalar till mäklaren?

Dessa frågor kan förhoppningsvis vara till din hjälp när du ska avgöra vilken fastighetsmäklare du vill anlita och till vilket arvode!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *