Riskfyllt att utföra arbete nära väg

Riskfyllt att utföra arbete nära väg

Vägarbetare kan ibland känna viss oro – med rätta – på jobbet eftersom att utföra arbete nära väg kan vara farligt. De som arbetar på olika vägarbeten nära tungt trafikerade motorleder, järnvägar tunnlar och broar utsätter sig alltid för en viss risk att råka ut för en arbetsskada. När stora arbeten nära väg genomförs ska man alltid vidta alla tänkbara säkerhetsåtgärder för att minska risken så att ingen arbetare kommer till skada. Om det värsta händer så kan vägarbetarna bli påkörda av en bil eller träffas av någon slags utrustning eller något annat föremål. När en vägarbetare blir påkörd av en personbil så har chauffören ofta pratat i mobiltelefon eller varit distraherad på något annat sätt.

Trafikköer

Eftersom Sverige har så kalla vintrar så är det svårt att utföra arbete nära väg under vinterhalvåret. Vägarbeten kan till exempel inte påbörjas så länge kölen finns kvar i marken. Därför äger många vägarbeten rum just under sommarhalvåret vilket ofta sammanträffar med den tid på året när många har semester och är ute och kör på vägarna. Ofta är vägarbeten därför förenade med långa köer och som till en följd av det så blir många trafikanter irriterade och frustrerade eftersom det är jobbigt att köra bil när det känns som man knappt kommer någonstans. Men säkerheten måste gå före allt, därför är det så viktigt att alltid sakta ner farten när man kör i närheten av vägarbetare.

Vad säger lagen?

Trafikverket, transportstyrelsen och arbetsmiljöverket har alla gett ut särskilda skrifter om arbete nära väg. Alla dessa olika regelverk måste följas. Man ska till exempel leda om trafiken i den mån det är möjligt så att fordon kan hålla ett långt avstånd från arbetarna. Man måste installera särskilda trafikanordningar för att skilja av trafiken från själva arbetsplatsen. Ofta måste man sätta upp skyltar som informerar om vägarbeten eller till exempel om någon röjer sly i närheten av en väg. Det kan också krävas att bilisterna sänker hastigheten.

Skadorna ökar

Trots massiva informationskampanjer och ett detaljerat regelverk där många myndigheter samverkar så visar statistiken att både skador och dödsfall ökar. Man brukar särskilt hålla fram järnvägar som en extra-stor riskfaktor men olyckor kan ske överallt. Det finns idag många olika företag och entreprenörer som utför arbeten nära väg och de har ibland tendens att jobba under tidspress. För att skynda på arbetet så anställer de fler vägarbetare och då ökar också risken för skador.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *