Ugl Göteborg

UGL i Göteborg, det vill säga Utbildning av Grupp och Ledare, riktar sig till både chefer och personal inom näringslivet såväl som inom den offentliga sektorn. Syftet med att gå en UGL är att lära sig att bättre förstå sin egen roll samt gruppdynamikens funktion och utveckling, allt eftersom ens förståelse för ledarskap och medarbetarsamtal ökar. När man gör den här utbildningens lär man sig mycket om hur man själv som individ både påverkar och påverkas av andra i samma grupp. UGL kom först till som en grunddel av utbildningen för officerare, men har under årens lopp blivit allt mer populär inom andra sektorer med. 

Så går UGL i Göteborg till 

När man går en Utbildning av Grupp och Ledare så är det viktigt att man deltar aktivt och är 100 % närvarande under hela kursen. Därför ges UGL under fem dagar i sträck, det vill säga måndag till fredag, där kursens deltagare bor tillsammans på den kursgård där utbildningen ges. För att kursen ska gå så krävs minst åtta stycken deltagare och det maximala antalet deltagare är tolv stycken. En UGL ges alltid, oavsett antalet deltagare, av två stycken handledare som har blivit utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Det är en sorts kvalitetsstämpel, som dels garanterar att alla utbildningar håller hög klass och dels ser till så att alla UGL följer samma strukturerade metod. Handledarna följer därför en utarbetar manual under kursens gång. En större del av kursens innehåll kretsar kring upplevelsebaserat lärande, där deltagarna ställs inför olika sorters situationer och problem som måste lösas. 

Detta kan man lära sig under sin UGL 

Målet med att gå en UGL i Göteborg är som sagt att öka sin förståelse för gruppdynamik och ledarskap, och mycket fokus läggs på att förstå just sin egen roll och hur den påverkas i en grupp. Under en kurs i UGL arbetar man bland annat med följande:

  • Reflektion enskilt och tillsammans med sin grupp
  • Att arbeta med feedback, både med att ge och ta
  • Hantera olika sorters konflikter
  • Förstå olika sorters ledarskap och stilar
  • Öka sin självkännedom och därmed även sitt självförtroende
  • Att förstå hur olika sorters känslor kan påverka både 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *