Var får jag bygga fritidshus?

Var det får byggas fritidshus regleras av kommunens detaljplan. Inför en byggnation behöver även en bygglovsansökan skickas in som visar hur byggnaden kommer att se ut och vara konstruerad. Arbetet bör inte påbörjas förrän bygglovet är godkänt då det i värsta fall annars kan resultera i böter.

Kommunens detaljplan styr byggnationer

Det primära som avgör var ett fritidshus, eller annat hus, får byggas är kommunens detaljplan. En plan som visar var det förväntas vara bostäder, affärer eller exempelvis industrier. Det kan även finnas riktlinjer kring hur stora fastigheter som får byggas samt vilken färg det ska vara på fasaden.

Den som äger en tomt utanför planerat detaljområde behöver däremot inte ta hänsyn till dessa regler. För att kontrollera om tomten omfattas av detaljplanering bör kommunen kontaktas.

Bygglov innan arbetet påbörjas

Även om det i detaljplanen anges att fritidshus får byggas så kan inte arbetet direkt påbörjas. Nästa steg är att ansöka om bygglov. Olika ritningar skickas in till kommunens byggnadsnämnd vilka sedan granskar dessa och kontrollerar om de stämmer överens med detaljplanen. Efter att bygglovsansökan betalats och godkänts kan arbetet påbörjas med att bygga byggnaden.

Skulle arbetet påbörjas innan bygglovet är klart kan kommunen både ge böter och kräva att byggnaden rivs. Detta även om de senare godkänner ansökan.

Attefallshus som fritidshus?

Attefallshus har specifika regler som innebär att bygglov kan krävas – eller inte krävas. Det beroende på var det monteras.

  • På obebyggd tomt
    I det fall ett attefallshus byggs upp på en tom tomt klassas det som huvudbyggnad. I detta fall krävs bygglov för denna byggnation. Önskas det senare byggas en större byggnad på tomten kan detta bli huvudbyggnad varpå attefallshuset blir komplementsbostad.
  • På bebyggd tomt
    Om det ställs upp på en redan bebyggd tomt klassas det i regel som komplementsbostad. Det innebär att inget bygglov krävs. Däremot krävs bygganmälan. Det är en ”lättare” variant än bygglov men även i detta fall får inte arbetet påbörjas förrän godkänt svar har getts på anmälan.
  • Max 25 eller 30 kvm
    Det finns attefallshus på 25 respektive 30 kvm. De har lite olika regler som behöver uppfyllas och kan bägge användas som fritidshus. Dessa kan alltså med fördel ställas på en bebyggd tomt eller användas som nyckelfärdiga fritidshus om enbart ett mindre boende önskas. Kravet på bygglov kan däremot variera – som nämnts ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *