Yrket som interim financial controller

Yrket som interim financial controller

Den finansiella utvecklingen för ett företag är kanske den viktigaste delen av verksamheten, eftersom den visar om det går bra för företaget eller inte. Inom de flesta arbetsmiljöer finns en financial controller – en person som har koll på just detta. En financial controller har ansvar för att analysera ekonomin och för att därefter skapa sammanställningar. Att arbeta som interim financial controller innebär att göra dessa arbetssysslor under en begränsad tid för olika företag. Dessa personer anställs ofta för ett särskilt projekt eller för att få in nya idéer och erfarenheter. Den anställde har ofta koll på många olika delar av verksamheten för att kunna ge inputs till olika avdelningar, redovisa och göra bokslut. 

Arbetsmarknaden för en interim financial controller 

Det är stor efterfrågan på financial controllers, eftersom att de har en så viktig roll i företag. Ju större företaget är, desto viktigare blir det att anställa någon som har koll på den ekonomiska utvecklingen. Arbetsuppgifterna varierar från företag till företag, men handlar ofta om att effektivisera och förbättra processerna inom redovisning och rapportering. Arbetsuppgifterna kan även vara mer komplexa som transfer pricing, treasury eller koncernrapporteringssystem. Utbudet av financial controllers som kan jobba som interimskonsult är allra störst i Stockholm med 76 % av alla kandidater. Därefter följer Västra Götalands län, övriga län och Skåne. Medelåldern är 50 år och fördelningen mellan män och kvinnor är ungefär lika.

Eftertraktade kvalitéer hos en interim financial controller

Eftersom att arbetet är så varierande bör en interim financial controller besitta särskilda kvalitéer som passar för att klara yrkets utmaningar. Några av de vanligaste utmaningarna inom arbetet är:

  • Förstå sig på bolaget: hur affären är, vad som säljs och hur betalningen ska ske. Det är viktigt att förstå hur bolaget skiljer sig från andra.
  • Förstå vad företaget behöver hjälp med, så att man kan bidra med rätt kunskap. I vissa arbeten är arbetsuppgifterna inte tydligt definierade, och den anställde måste skapa dessa på egen hand.
  • Att kunna anpassa sig. Den anställdes roll är ofta inte att göra en helomvändning i företaget, utan att förstå hur saker fungerar för att sedan kunna effektivisera. Detta är även viktigt för att få medarbetarnas förtroende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *